Предмет на продажбатакласически и авиационни боеприпаси, собственост на МО, по КД-07-192/11.09.2017 г.

Предмет на продажбата специални автомобили и агрегати, собственост на МО по КД № УД-07-272/27.09.2017 г. 

Предмет на продажбата авиационни двигатели, собственост на МО по КД № УД-07-251/13.10.2017 г. Изделията ще се предлагат „по позиции” - № по ред.

Предмет на продажбата – резервни части, възли и агрегати за БТТ, собственост на МО по КД № УД-07-38/09.11.2017 г. 

Предмет на продажбата – авиационно въоръжение, собственост на МО, по КД-07-194/11.09.2017 г. и Споразумение № УД-07-205/21.09.2017 г.