Предмет на продажбата – оръжие, боеприпаси и пиротехнически изделия  собственост на МО. 

Предмет на продажбата – оръжие, боеприпаси и пиротехнически изделия  собственост на МО. 

Предмет на продажбата – боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия  собственост на МО.