Предмет на продажбата – боеприпаси и пиротехнически изделия, собственост на МО, по КД № УД-07-168/06.06.2018 г. 

 Предмет на продажбата – боеприпаси и пиротехнически изделия, собственост на МО, по КД № УД-07-167/06.06.2018 г. 

Предмет на продажбата – боеприпаси, собственост на МО, по КД № УД-07-166/06.06.2018 г. 

Предмет на продажбата –  оръжие, собственост на МО, по КД № УД-07-135/09.05.2018 г. 

Предмет на продажбата – боеприпаси и пиротехнически изделия, собственост на МО, по КД № УД-07-133/08.05.2018 г. 

Предмет на продажбата – боеприпаси и пиротехнически изделия, собственост на МО, по КД № УД-07-89/12.04.2018 г.