Продажба на оръжие,боеприпаси и пиротехнически изделия собственост на МО. 

Продажба на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия собственост на МО. 

Продажба на боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия собственост на МО. 

Продажба на боеприпаси и пиротехнически изделия собственост на МО.