Предмет на продажбата – боеприпаси, взривни вещества и протехнически изделия, собственост на МО.

Предмет на продажбата – боеприпаси и пиротехнически изделия, собственост на МО. 

Предмет на продажбата – оръжие, боеприпаси и пиротехнически изделия, собственост на МО.