Предмет на продажбата – Булдозер БАТ-1, собственост на МО по КД № УД-07-56/06.03.2018 г.

Предмет на продажбата – авиационни двигатели, собственост на МО по КД № УД-07-58/06.03.2018 г. 

Предмет на продажбата – авиационно имущество, собственост на МО, по КД № УД-07-57/06.03.2018 г.

Предмет на продажбата резервни части, възли и агрегати за БТТ, собственост на МО, по КД № УД-07-60/06.03.2018 г.

Предмет на продажбата – инженерни боеприпаси, собственост на МО, по КД-07-55/02.03.2018 г. 

Предмет на продажбата авиационни боеприпаси, собственост на МО, по КД-07-54/02.03.2018 г.