СПИСЪК НА ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, КОИТО НЕ СА ОБВВПИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТЪРГОВСКА РЕАЛИЗАЦИЯ,ЧРЕЗ" СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА" АД
 
 
СПИСЪК НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ С ОБЩА УПОТРЕБА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТЪРГОВСКА РЕАЛИЗАЦИЯ,ЧРЕЗ" СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА" АД ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ И АПРИЛ 2018 г.