Класиране на банките, изявили участие в Процедура за избор на обслужващи банки на „Снабдяване и търговия – МО” ЕООД.

Класиране на банките, изявили участие в Процедура за избор на обслужващи банки на „Снабдяване и търговия – МО” ЕООД.

 

 

 

1) „Юробанк България” АД

2) „Инвестбанк” АД

3) „Първа инвестиционна банка” АД

4) „Българо-американска банка” АД