От 23.11.2017 г. Дружеството има нова банкова сметка в банка "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД

От 23.11.2017 г. Дружеството има нова банкова сметка в банка "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД

 От днес 23.11.2017 г. Търговско дружество "СНАБДЯВАНЕ И ТЪРГОВИЯ -МО' ЕООД има нова банкова сметка в банка "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ " АД  със следните реквизити :

      Титуляр : "СНАБДЯВАНЕ И ТЪРГОВИЯ - МО" ЕООД;
 
      БАНКА : "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД;
 
              IBAN: BG 52 BPBI 7942 1020 4181 01                                   
                  BIC : BPBIBGSF