"Снабдяване и търговия – МО“ ЕООД не е прекратявало дейността си

"Снабдяване и търговия – МО“ ЕООД не е прекратявало дейността си

Пресцентър на МО 


        По повод разпространен материал с невярно съдържание от „Медиапул“ под заглавие „За пръв път е отнет лиценза на държавен оръжеен търговец“, пресцентърът на Министерството на отбраната е упълномощен да заяви следното:

При всяка промяна на управлението на „Снабдяване и търговия – МО“ ЕООД всеки нов управител подлежи на задължителна съгласувателна процедура в Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба. 
         В конкретния случай изискуемите документи са внесени в срок в Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките. Също така в срок са внесени и необходимите документи за съгласуване на управителя на дружеството Хранимир Генчев в ДАНС по цитирания закон. 


        Съгласно действието на този закон Междуведомственият съвет на 25 юли 2017 г. временно е спрял действието на лиценза на „Снабдяване и търговия – МО“ ЕООД за минималния срок от 2 месеца в очакване на съгласувателната процедура от ДАНС. През този период дружеството не е прекратявало дейността и продължава да изпълнява задълженията си по вече сключените договори с Министерството на отбраната. 


Междувременно на 14 август 2017 г. управителят на дружеството Хранимир Генчев е съгласуван от ДАНС и на 21 август съгласувателното писмо е внесено в Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките. 

       Съгласно нормативните процедури очаква се на следващото заседание на съвета лицензът на дружеството „Снабдяване и търговия – МО“ ЕООД да бъде възстановен. 


           Обръщаме внимание, че законът прави разлика между временно спиране на действието на лиценз и отнемане на лиценз. В този случай лицензът на „Снабдяване и търговия – МО“ ЕООД не е отнеман и не е имало никакво основание да бъде отнеман. 


       В заключение изразяваме искрено съжаление за този случай на явно съчиняване на фалшиви новини и то от медия с публично изявена претенция за борба с фалшивите новини.