Второто подобрено издание на „История славянобългарска“ напомни за написването й преди 250 години

Второто подобрено издание на „История славянобългарска“ напомни за написването й преди 250 години

Второто допълнено и преработено издание на „История славянобългарска“ слезе от конвейра на „Военно издателство“ЕООД. Уникалната  фототипна книга  и критическия том с поясняващи текстове  към нея,  са изработени от специално подбирани материали, за да се запази от една страна  автентичността на вида на  труда на Паисий Хилендарски и в паралел да има полиграфична  естетика, отговаряща на времето, в което живеем. Българският манастир в Атон, Гърция, интелектуален собственик на написаното от Паисий Хилендарски преди 250г., получи материална подкрепа от „Снабдяване и търговия-МО“ЕООД и се стигна до едно качествено издание, което няма да се продава в търговската мрежа. Но ще се разпространява в страната и чужбина както от манастира в Атон, така и от държавната ни администрация. Пилотни бройки вече са в Президенството, Министерски съвет...

Почти три месеца продължи одисеята около това издание. Предпечатната подготовка и шпалтите за корицата са дело на печатница „Демакс“-София. Екип от манастира и местни експерти реално „внедриха“ в новото издание козметични изменения, които бяха подсказани от практиката. Коженият футляр /калъф/ за двете книги допълнително краси нещата. Върху него е и автентичния подпис  на Паисий Хилендарски.

Решението за финансиране на „История славянобългарска“беше  взето  на базата на финансовия резултат на дружеството за календарната 2012.Печалбата за отишлите си 12 месеца  реално е  е по-голяма от сумарния резултат за последните шест години.  Значимата успеваемост  не е случайност – резултат и от  труда на целия колектив на дружеството, което чрез навременно обявяване  на търговете успя да качи някои цени с пъти повече в сравнение с първоначално посочените от възложителя.

„Снабдяване и търговия-МО“-ЕООД ще продължи да анализира интереса към уникалния труд на Паисий Хиляндарски с идеята да финансира нов тираж, ако има потребност от такъв. Това може да стане само след одобрение на евентуалното предложение от страна на екипа на  Архимандрит Амвросий в Атон, Гърция.