Уважаеми клиенти,

Информираме Ви, че считано от 01.08.2023 г., във връзка с новоподписан договор между Министерството на отбраната и „Снабдяване и търговия – МО” ЕООД, има промяна във вътрешните правила на дружеството. При сключване на договори със „Снабдяване и търговия – МО” ЕООД изнасянето на закупените излишни оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, както и продуктите свързани с отбраната е със срок не по-голям от 6 (шест) месеца от датата на издаване на нареждането от компетентен орган на Министерството на отбраната и Българската армия, като отпада удължаването с два месеца след заплащане на неустойка.  

Актуализираните вътрешни правила може да прочетете на сайта на дружеството в секция „ТЪРГОВЕ” на следния интернет адрес: https://stmo.bg/data/ufiles/docs/STMO-pravila.pdf