Предмет на продажбата – боеприпаси и оръжие собственост на МО.