Списък на излишните за Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, които не са самостоятелни юридически лица, продукти свързани с отбраната (ПСО), които не са оръжия, боеприпаси, взривни вещества, пиротехнически изделия (ОБВВПИ), и изделия и технологии с двойна употреба, за снемане от употреба към 31.03.2022 г., с рег. № 30-10-199/12.05.2022 г.    - Раздел I „За реализация“, ПСО“

Списък №1 за допълнение и изменение на Списък на излишните за Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, които не са юридически лица, продукти свързани с отбраната (ПСО), които не са оръжия, боеприпаси, взривни вещества, пиротехнически изделия (ОБВВПИ),  и изделия и технологии с двойна употреба към 31.03.2022 г. с рег. № 30-10-199/12.05.2022 г. Рег. № 30-10-199/12.10.2022 г.

Списък (с рег. № 30-10-193/28.03.2022 г.) на излишните за Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, които не са самостоятелни юридически лица, оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, подлежащи на снемане от употреба към 01.01.2022 г.”  - Раздел II „За утилизация“, А. Въоръжение


Списък (с рег. № 30-10-193/28.03.2022 г.) на излишните за Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, които не са самостоятелни юридически лица, оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, подлежащи на снемане от употреба към 01.01.2022 г.”  - Раздел I „За търговска реализация“, А. Въоръжение


Списък (с рег. № 30-10-193/28.03.2022 г.) на излишните за Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, които не са самостоятелни юридически лица, оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, подлежащи на снемане от употреба към 01.01.2022 г.”  - Раздел II „За утилизация“, Б. Боеприпаси


Списък (с рег. № 30-10-193/28.03.2022 г.) на излишните за Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, които не са самостоятелни юридически лица, оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, подлежащи на снемане от употреба към 01.01.2022 г.” - Раздел I „За търговска реализация“, Б. Боеприпаси

 

Списък № 2 (с рег. № 30-10-252/13.03.2023 г.) за допълнение и изменение на „Списък на излишните за Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, които не са самостоятелни юридически лица, ОБВВПИ, подлежащи на снемане от употреба към 01.01.2022 г.“ с рег. № 30-10-193/28.03.2022 г. - Раздел I „За търговска реализация“, А. Въоръжение

 

Списък № 2 (с рег. № 30-10-252/13.03.2023 г.) за допълнение и изменение на „Списък на излишните за Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, които не са самостоятелни юридически лица, ОБВВПИ, подлежащи на снемане от употреба към 01.01.2022 г.“ с рег. № 30-10-193/28.03.2022 г. - Раздел I „За търговска реализация“, Б. Боеприпаси

 

Списък № 2 (с рег. № 30-10-252/13.03.2023 г.) за допълнение и изменение на „Списък на излишните за Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, които не са самостоятелни юридически лица, ОБВВПИ, подлежащи на снемане от употреба към 01.01.2022 г.“ с рег. № 30-10-193/28.03.2022 г. - Раздел II „За утилизация“, А. Въоръжение

 

Списък № 2 (с рег. № 30-10-252/13.03.2023 г.) за допълнение и изменение на „Списък на излишните за Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, които не са самостоятелни юридически лица, ОБВВПИ, подлежащи на снемане от употреба към 01.01.2022 г.“ с рег. № 30-10-193/28.03.2022 г. - Раздел II „За утилизация“, Б. Боеприпаси.

 

Списък № 2 (с рег. № 30-10-256/12.04.2023 г.) за допълнение и изменение на Списък на излишните за Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, които не са самостоятелни юридически лица, продукти свързани с отбраната (ПСО), които не са оръжия, боеприпаси, взривни вещества, пиротехнически изделия (ОБВВПИ), и изделия и технологии с двойна употреба, за снемане от употреба към 31.03.2022 г., с рег. № 30-10-199/12.05.2022 г. - Раздел I „За реализация“, ПСО“