СПИСЪК НА ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, КОИТО НЕ СА ОБВВПИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТЪРГОВСКА РЕАЛИЗАЦИЯ,ЧРЕЗ" СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА" АД                                                                                              

 

      СПЕЦИФИКАЦИЯ № ТД_3_15/03.08.2018 г. - изтегли

      СПЕЦИФИКАЦИЯ № ТД_Кораби_Бургас/15.08.2018 г. -изтегли

СПЕЦИФИКАЦИЯ № ТД_гилзи_Костенец1/15.08.2018 г. - изтегли