Важно -на вниманието на клиентите на „Снабдяване и търговия – МО” ЕООД, 

Уважаеми клиенти,

Информираме Ви, че считано от 01.08.2023 г., във връзка с новоподписан договор между Министерството на отбраната и „Снабдяване и търговия – МО” ЕООД, има промяна във вътрешните правила на дружеството. При сключване на договори със „Снабдяване и търговия – МО” ЕООД изнасянето на закупените излишни оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, както и продуктите свързани с отбраната е със срок не по-голям от 6 (шест) месеца от датата на издаване на нареждането от компетентен орган на Министерството на отбраната и Българската армия, като отпада удължаването с два месеца след заплащане на неустойка.  

Актуализираните вътрешни правила може да прочетете на сайта на дружеството в секция „ТЪРГОВЕ” на следния интернет адрес: https://stmo.bg/data/ufiles/docs/STMO-pravila.pdf

СТМО-ЕООД - декларации и банкова сметка   

СТМО-ЕООД- декларации и банкова сметка - Изтегли

_______________________________________________________________________________________

СПИСЪК НА ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, КОИТО НЕ СА ОБВВПИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТЪРГОВСКА РЕАЛИЗАЦИЯ,ЧРЕЗ" СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА" АД    

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ № ПСО БА_9-01ВВС_15-01СКС 2 /2024 - качена на 17.06.2024г. - изтегли

СПЕЦИФИКАЦИЯ № ПСО БА_12-01КЛП_14-01КЛП_15-02СКС 2 /2024 - качена на 17.06.2024г. - изтегли

СПЕЦИФИКАЦИЯ № ПСО БА_8-01ВМС_Варна 2 /2024 - качена на 17.06.2024г. - изтегли

СПЕЦИФИКАЦИЯ№ 4-00 МО ПСО 1 /2024 - качена на 24.06.2024г. - изтегли

СПЕЦИФИКАЦИЯ№ 4-01 МО ПСО 1 /2024 - качена на 24.06.2024г. - изтегли

СПЕЦИФИКАЦИЯ№ 4-02 МО ПСО 1 /2024 - качена на 24.06.2024г. - изтегли

СПЕЦИФИКАЦИЯ  № 1 Сборно ПСО МО 1 /2024 - качена на 01.07.2024г. - изтегли

СПЕЦИФИКАЦИЯ  № 4-05 МО ПСО 1 /2024- качена на 01.07.2024г. - изтегли

СПЕЦИФИКАЦИЯ  № 7 ПСО БА_ВMС-2/2024- качена на 01.07.2024г. - изтегли

СПЕЦИФИКАЦИЯ  № 7-01_8 ПСО БА-ВМС 1 /2024 качена на 01.07.2024г. - изтегли

СПЕЦИФИКАЦИЯ  № 8-1 МО ПСО 2 /2024 качена на 01.07.2024г. - изтегли