Важно -на вниманието на клиентите на „Снабдяване и търговия – МО” ЕООД, 

Уважаеми клиенти,

Информираме Ви, че считано от 01.08.2023 г., във връзка с новоподписан договор между Министерството на отбраната и „Снабдяване и търговия – МО” ЕООД, има промяна във вътрешните правила на дружеството. При сключване на договори със „Снабдяване и търговия – МО” ЕООД изнасянето на закупените излишни оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, както и продуктите свързани с отбраната е със срок не по-голям от 6 (шест) месеца от датата на издаване на нареждането от компетентен орган на Министерството на отбраната и Българската армия, като отпада удължаването с два месеца след заплащане на неустойка.  

Актуализираните вътрешни правила може да прочетете на сайта на дружеството в секция „ТЪРГОВЕ” на следния интернет адрес: https://stmo.bg/data/ufiles/docs/STMO-pravila.pdf

СТМО-ЕООД - декларации и банкова сметка   

СТМО-ЕООД- декларации и банкова сметка - Изтегли

_______________________________________________________________________________________

СПИСЪК НА ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, КОИТО НЕ СА ОБВВПИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТЪРГОВСКА РЕАЛИЗАЦИЯ,ЧРЕЗ" СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА" АД    

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1-2 БА ПСО 3/2024 - качена на 11.03.2024г. - изтегли

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2-2 БА ПСО 3/2024 - качена на 11.03.2024г. - изтегли

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2-2 МО ПСО 3/2024 - качена на 11.03.2024г. - изтегли

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 4 ПСО БА_ВВС 2/2024 - качена на 18.03.2024г. - изтегли

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 5 ПСО БА_ВВС 2/2024 - качена на 18.03.2024г. - изтегли

СПЕЦИФИКАЦИЯ № РСБ 3 Плевен ПСО Сборно 2/2024 - качена на 08.04.2024г. - изтегли

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1-01 МО ПСО 2/2024 - качена на 08.04.2024г. - изтегли

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1-02 МО ПСО 2/2024 качена на 08.04.2024г. - изтегли