новини
Утвърждаване на документация и обявяване на конкурс за избор на застраховател за застраховане на имущество и МПС на „Снабдяване и търговия-МО” ЕООД за 2024/2025г. със застраховки „Имущество“, „Каско”, "Злополука на лицата в МПС" и задължителна застраховка

Важно -на вниманието на клиентите на „Снабдяване и търговия – МО” ЕООД,

Утвърждаване на документация и обявяване  на конкурс за избор на застраховател за задължително застраховане на МПС на „Снабдяване и търговия-МО” ЕООД за 2023/2024г. със застраховки „Каско”, "Злополука на лицата в МПС" и „Гражданска отговорност”.

Класиране на банките, изявили участие в Процедура за избор на обслужващи банки на „Снабдяване и търговия – МО” ЕООД.

Удължаване срока на Покана за изпращане на оферти от финансови институции за предоставяне на финансови услуги на „Снабдяване и търговия –МО” ЕООД

«12345