Регионални складови бази

      РСБ - Божурище 

Гр. Божурище  ПК - 2227
бул. ”Европа”  № 8
Крум Симеонов 0882887593

     РСБ - Разград  
Гр. Разград    ПК - 7200
ул. ”Перистър” № 32
тел./факс: 084 660180
Еленка Станчева 0882887614

     РСБ - Ямбол    
Гр. Ямбол       ПК - 8600
ул. ”д-р Петър Бръников” № 2
Димилян Димитров 0882887606

     РСБ - Пловдив   
Гр. Пловдив      ПК - 4000   
ул.”Велико Търново” № 75

Николай Янев 0882887630