Регионални складови бази

        РСБ - Божурище 

Гр. Божурище  ПК - 2227
бул. ”Европа”  № 8
тел./факс: 02 993 22 32
ИД Илко Василев 0886440437

     РСБ - Плевен  
Гр. Плевен   ПК - 5805
ул.  ”Ген. Владимир Вазов” №  2
тел./факс: 064 804717
ИД Серафим Серафимов 0882887603

     РСБ - Разград  
Гр. Разград    ПК - 7200
ул. ”Перистър” № 32
тел./факс: 084 660180
ИД Еленка Станчева 0882887614

     РСБ - Ямбол    
Гр. Ямбол       ПК - 8600
ул. ”д-р Петър Бръников” № 2
тел./факс: 046 662671
Демилян Димитров 0882887606

     РСБ - Казанлък 
Гр. Казанлък    ПК - 6100
ул. "Войнишка №1А"
тел./факс: 0431 63508
Николай Янев

     РСБ - Пловдив   
Гр. Пловдив      ПК - 4000   
ул.”Велико Търново” № 75
тел./факс: 032 631978
Васко Вътев 0889799604