За нас 

“Снабдяване и търговия - МО” е еднолично дружество с ограничена отговорност, с едноличен собственик Министерство на отбраната на Република България.

Лицензи и Удостоверения

 

Предмет на дейност

Външна и вътрешна търговия, маркетинг, представителство (безпроцесуално), посредническа и комисионна дейност и други търговски дейности, незабранени със закон. 

 

Седалище и адрес

България
град София, област София (столица)
община Столична, район Оборище
ул. Искър №8, ет. 5

тел.: +359 (2) 980 22 14

факс: +359 (2) 987 01 31

e-mail: stmo@stmo.bg

 

Управление на регионалните представителства

e-mail: stmo@stmo.bg

адрес: гр. София, ул. Триадица 5Б

 

Управител на "Снабдяване и търговия-МО" ЕООД

Хранимир Генчев 

 

Етичен кодекс на работещите в "Снабдяване и търговия-МО" ЕООД  - свали