СПИСЪК НА ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, КОИТО НЕ СА ОБВВПИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТЪРГОВСКА РЕАЛИЗАЦИЯ,ЧРЕЗ" СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА" АД                                                                                              

СПЕЦИФИКАЦИЯ № ТД_4_02_ПСО/2019 № 26-изтегли