СПИСЪК НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ С ОБЩА УПОТРЕБА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТЪРГОВСКА РЕАЛИЗАЦИЯ,ЧРЕЗ" СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА" АД ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2019 г.