СПИСЪК НА СПЕЦИФИКАЦИИТЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТЪРГОВСКА РЕАЛИЗАЦИЯ,ЧРЕЗ" СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА" АД ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕРУАРИ 2018 г. Забележка: Спецификации 6-117, 6-118, 6-119, 6-120, 6-121 временно няма да се търгуват поради извършена кражба в складовият район.
СПИСЪК НА СПЕЦИФИКАЦИИТЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТЪРГОВСКА РЕАЛИЗАЦИЯ,ЧРЕЗ" СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА" АД ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018 г.