Дружеството има нов управител

Дружеството има нов управител

 Със заповед на Министъра на отбраната на Република България за управител на Търговско дружество "Снабдяване и търговия -МО "-ЕООД е назначен господин Хранимир Борисов Генчев