Дружеството има нова банкова сметка в "Българо  Американска Кредитна Банка АД"

Дружеството има нова банкова сметка в "Българо Американска Кредитна Банка АД"

 Новата банкова сметка на дружеството е  в  "Българо  Американска Кредитна Банка АД"

IBAN:BG76BGUS91601004823500    BIC:BGUSBGSF